Baaz Usool e Dawat

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Dawat ke Adaab

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Dawat Aur Akhlaq

Dawat Aur Jadeed Technology

Dawat ka Tareeqa e Kaar

Ilm ke Beghair Dawat

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Dawati Guftagu ke Adaab

Dawat Aur Daur e Hazir

Daawati Guftagu ke Aadaab

Islah ka Nabawi Tareeqa

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Imaan Aur Dawat

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat