Baaz Usool e Dawat

Dawat Aur Akhlaq

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Dawat Mein Ilm ki Ahammiyyat

Sahaba Aur Tarbiyat ke Usool

Islah ka Nabawi Tareeqa

Dawat Aur Jadeed Technology

Dawat Ke Teen Bunyadi Usool

Ilm ke Beghair Dawat

Daaiyon ki Baaz Galatiyaan

Daawat-e-Deen ki Ahmiyyat

Dawat ke Adaab

Daawati Guftagu ke Aadaab

Dawati Guftagu ke Adaab

Dawat Aur Daur e Hazir

Imaan Aur Dawat

Zindagi ka Maqssad Aur Dawat