Laiilatul Qadr

Waswasah Aur Uska Ilaaj

Maqam e Mustafa

Sabr Haqeeqat Aur Fazeelat

Nikaah ke Mukhtasar Ahkaam

Fitney Aur Aazmaaishein

Qurbani ke Masaail

Char Imamon ka Manhaj

Zakat-ul-Fitr

Shirk Aur Bidat

Ilm Aur Ahle Ilm ki Fazilat

Namaz ka Tareeqa [One Dars]

Waqt ka Saheeh Istemal

Kamyab Izdiwaji Zindagi

Maut Aur Qabr

Zul Hijjah ke Masaail

Nabawi Misaalein

Islam Mein Achcha Sulook

Khush Mizaji

Azmat e Auliya

Shaytaan se Hifaazat

Allah ki Pahchan

Budhapa Aur Islam

Jannat Kaisi Hai

Allah se Talluq