Guman – Aqsaam wa Ahkam

Be Amali

Gunaah Aur Taubah

Allah Kahan Hai?

Baarish

Tawheed Kya Hai

Musa Aur Khidhr

Nikaah ke Mukhtasar Ahkaam

Kamyab Izdiwaji Zindagi

Maqam e Mustafa

Naye Saal ka Jashn Aur Islam

Sahaba ke Tarbiyati Usool

Sahaba Kaun

Daiyon ke Liye Naseehatein

Jaadu Aur Jinn se Hifaazat

Bachchey Kyun Bigadtey Hain

Quran ke Huqooq