Sachcha Mabood Kaun

Allah ki Pahchan

Maqam e Mustafa

Tazeem e Rasool

Ahle Hadees ka Aqeedah

Momin Kaun

Jannat Kaisi Hai

Maut Aur Qabr

Sachcha Momin

Shirk Aur Bidat

Azmat e Sahaba

Jannat ki Talab

Aakhirat ki Fikr

Taweez ki Haqeeqat

Tawheed Kya Hai

Taweez ki Haqeeqat

Azmat e Auliya

Ambiya Aur Rusul

Waswasah Aur Uska Ilaaj

Kufr ka Fatwey

Qiyamat Ki Baaz Alamaat

Ilm e Ghaib